Új templomunk építéséről szóló beszámolót innen letöltheti.