A templomépítés története egyidős a 70 éves gyülekezet megalakulásával, az új gyülekezet alapításának szándékával. Az alapítók sem választottak kedvezőbb világi feltételeket, mint mi. A háborúba lépés hajnalán a tervezés, az erőgyűjtés, szerény megvalósítások és az ideiglenes megoldások lehettek az elérhető célok. A háború alatt a megtakarítások, az anyagi erők elvesztek. A következő évtizedben a megmaradás is nagy feladat volt, nemhogy a templomépítés.

De az új időkben, egyre több épülő templom példáján is felbátorodva, a soha el nem hamvadt parázs újra lángra lobbant. A templomépítés gondolatát az a háládatos körülmény is támogatta, hogy a meglévő templom jeles napokon már szűknek bizonyult, és az épület átalakítása, bővítése, karzatépítés, a teljes tető elbontásával, újraépítésével, a falak költséges megerősítésével, olyan tetemes költséggel járt volna, hogy azon már új templomot is lehetett tervezni. Az igények is megnövekedtek a gyülekezet, és persze az építési hatóságok részéről. Így az alapítók álma újra megmozdította a lelkeket, és újjászületett a templomépítés gondolata.

A presbitérium 2005 július 26-án döntött az új templom építéséről, 2006 áprilisában készült el a templomépülettel kapcsolatos elképzelések, igények megfogalmazása.

  1. június 8-án a presbitérium döntött arról is, hogy urnatemető készüljön.
  2. június 11. Az egyházközségi közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új templom építését urnatemetővel. Nyomban megkezdődött az adományok és támogatások gyűjtése. Az egyházi hatóságok hozzájárulása és támogatása után több terv is készült, végül 2009 májusában a presbitérium megbízta Nagy Béla építészmérnököt a tervezéssel. A presbitérium olyan a tervet támogat, amelyiknél a templom épül fel először, és utána a kolumbárium.

2009 október 30-án kerül az építési engedély kiadásra.

2009 novemberében a költségvetés és a pályázat előkészítésére, kiírására és elbírálására új Építési Bizottság megalakítására került sor.

Végül a Bizottság ajánlása alapján a presbitérium a 9 pályázó közül a Zsigó és Társa Kft.-t választotta és a kivitelezés május 17-én megkezdődött.

A presbitérium által megfogalmazott igények a következők voltak.

Az építményről, első ránézésre, messziről látszódjon, hogy református templom.

Külső megjelenése emlékeztessen a hagyományos templomokra, toronnyal rendelkezzen. (a toronymagasság az arányoknak megfelelő, lehetőleg 18-20 méternél ne legyen magasabb.)

Az épület üzemeltetése, karbantartása hagyományos, egyszerű módszerekkel legyen megoldható, lehetőleg minél kisebb karbantartási igénnyel.

A templom engedélyezési terve a következőket tartalmazza.

A templom, a kiszolgáló rész és a kolumbárium a meglévő parókia és gyülekezeti terem bővítéseként kerül megépítésre, 5 méteres előkerttel, 45%-os zöldfelülettel, 30%-os beépítettséggel, 15 parkolóhellyel, 7 és fél méteres épületmagassággal, (a torony 18 méter magas, sisak nélkül).

A templom az építési engedély alapján 2 ütemben épül.

Az első ütemben épül meg a templomépület a toronnyal és a kiszolgáló helyiségekkel, összesen 493 m2 hasznos alapterülettel. A templomtér a földszinten 182 ülőhelyet, a karzaton 68 ülőhelyet, összesen 260 fő befogadására alkalmas helyet biztosít. A földszinten helyezkednek el az irodák, vizesblokkok, teakonyha, közlekedők, előtér. Az első ütemben összesen 493 m2hasznos alapterület valósul meg. A kolumbárium felőli folyosón urnák elhelyezésére is lehetőség van, melyeket a templomépítésre adományozók számára kívánunk biztosítani.

A második ütemben a kolumbárium, a kiszolgáló helységek,(ifjúsági helység, tanácsterem) és a parókiaépülettel összekötő rész épül meg,2500 urnahellyel.

Az első ütemből a külső és belső burkolások a tűzjelző rendszer mechanikus része, egyes belső berendezések és a külső területrendezés van hátra. A külső burkolás kivételével ezek szükségesek a használatbavételhez.

A folyosón 2 urna befogadására alkalmas urnahelyeket lehet lefoglalni, legalább 200 000 forintért, a templomépítésre adott adományért.

A második ütem, benne a kolumbárium, valószínűleg több szakaszban fog megépülni.

Az építkezés anyagi szükségleteiről gondoskodó adományokról a táblázat ad tájékoztatást.

 

A templomépítésre kapott adományok 

2012 április 30-ig

Adományozó, forrás

Összeg kerekítve

A régi templom eladásából

25 000 000

Gyülekezeti készpénz adományok

11 500 000

Simon Józsefné

11 000 000

Erdélyi testvérgyülekezetektől (Marosvásárhely, Aranyosgerend)

370 000

Pestszentlőrinci evangélikus gyülekezet

200 000

Készpénzadományok urnahelyfoglalással

6 250 000

Banki kamatok

5 000 000

Egyházkerületi építési segély

50 000 000

Gusztáv Adolf alapítvány segélye (Németország)

5 000 000

Egyházmegye adománya

4 000 000

Oktatási minisztérium (pályázat)

5 000 000

Pestszentlőrinci önkormányzat (pályázatok)

3 600 000

Az egyházmegye gyülekezeteinek adománya

1 300 000

Alexander Varga hagyaték

2 400 000

Szemeretelepi Református Alapítványtól

10 800 000

Közigazgatási és igazságügyi Minisztérium 2 pályázat

5 000 000

(elfogadva, de még nincs kifizetve),

9 800 000

(döntésre vár)

Összesen:

133 000 000

 

A templomépítésre 2012-12-31-ig kifizetett összeg: 122 366 485 forint.

Dr. Lukács József főgondnok