A Budai Református Egyházközség 2012 őszén értesített bennünket, hogy használaton kívül lévő negyedik harangjukat gyülekezetünknek adományoznák. A gyülekezetek elnöksége és presbitériuma az adományt formálisan is átadta, illetve elfogadta. A Budai gyülekezet a harang leszerelésének és elszállításának költségeit is vállalta.

A Szemeretelepi Egyházközség presbitériuma a 2012. december 6-i ülésén a 2012-12-06/5 számú határozatával, Istennek hálaadással, a Budai gyülekezetnek köszönettel az adományt elfogadta, a harangot leltárába felvette.

A harangot Farkas Titusz Monori harangöntő mester restaurálta és 2013. február 9-n üzembe helyezte.

A harangszentelést Illés Dávid esperes végezte 2013. február 10-n.

A Budai harangokat Pecz Samu rendelte a Bochumi acélgyárból, hármat összehangolva, melyeket 1896 januárjában emeltek a harangházba.

A negyedik harangot a Borosnyai házaspár készítette 1895-ben. Ezt a harangot kaptuk meg. A harang tulajdonságai: 160 kg súlyú acél harang, füles felfüggesztésű, magassága 56 cm, a fülekkel 68 cm, alsó átmérője 68 cm. Ezek az arányok a hagyományos harangméreteket jelentik.

A harang felirata: „A BUDAI EV. REF. TEMPLOMNAK ÖNTETTÉK BOROSNYAI OSZKÁR ÉS FELESÉGE RÁCZ HERMINA 1895”. (e korban egyházunk neve evangélikus református volt).

Isten iránti hálaadással, a Budai gyülekezetnek, lelkipásztorának és presbitériumának testvéri köszönettel, az áldott emlékű Borosnyai házaspárra szeretettel gondolva, hálát adunk a Mindenható Istennek, hogy házának építéséhez, ilyen jeles szolgálatra hívott el bennünket.

 

SOLI DEO GLORIA                                                                                                                                                                                                           Dr. Lukács József