"Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az ISKOLÁT!"Reményik Sándor

Kedves szülők, nagyszülők, kedves testvérek!

2013-ban, a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan. „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Róm 10,17

Talán mondani sem kell, hogy milyen jelentőséggel bír ez a kérdés. A keresztyénség, az egyházunk, és mindenek előtt apróságaink jövője tekintetében rendkívül fontos, hogy saját, rokonaink, barátaink és a környezetünkben élők gyermekei éljenek ezzel az Isten által adományozott lehetőséggel. Kérjük ezért a gyülekezet tagjait, hogy mindenki lehetőségéhez mérten vegyen részt a hír terjesztésében, saját gyermekeink beíratkozásában. "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." Máté 10,11

Isten áldja meg szolgálatunkat!

A Magyarországi Református Egyház tájékoztatója (kérdés-felelet)

További információk