1. január 11-én ültünk össze a gyülekezet Szolgálói Csendes Napján. Megterveztük a következő évünket a teljesség igénye nélkül. Ez jó alapja lehet az idei évi gyülekezeti aktivitásunkhoz.
 2. Tematikus sorozatok a vasárnapi istentiszteletek keretében

Arról döntöttünk, hogy a vasárnapi istentiszteletek keretében több héten át tematikus sorozatot indítunk a hitünk alapjainak megerősítése érdekében. Témaként felmerültek a gyülekezet, az úrvacsora, a diakónia stb, illetve olyan témák, amelyek az Ige relevanciát tekintik át a mindennapi gyakorlati életre (pl. házasság, halottakhoz való kapcsolat, stb.)

A sorozatot akár papír alapon kiosztott igerészletek előzetes kiosztásával, az elhangzott prédikációk utólagos honlapon való elhelyezésével lehet megtámogatni.

 1. Felnőtt bibliaóra

Istennek adunk hálát, hogy októberben elindult hétfő esténként felnőtt bibliaóránk.

Erősíteni kell a hívogatást, a résztvevők bizonyságtételére szükség van.

 1. A vasárnapi központi istentiszteleti alkalom bővítése

Istennek adunk hálát, hogy ezen a területen két szolgálat is elindult: az imaközösség vasárnap 9.45-kor, és az istentiszteletek után a szeretetvendégség.

További lehetőség: istentisztelet előtti énektanulás, istentiszteletek utáni előadások, bizonyságtételek.

 1. Látogatói csoport elindult, fejlesztendő

Látogatócsoport elindult, tovább kell fejleszteni. Rendszeressé kell tenni a megbeszélést, havonta egyszer, a koordinációt erősíteni kell!

 1. Gloriett-lakótelep – a gyülekezetünk területén

Továbbra is szeretnénk istentiszteleti alkalmat indítani az egyházközségi területhez tartozó Gloriette-lakótelepen. Cél: rendszeres igehirdetési alkalmak szervezése, és gyülekezetépítés. Májusban: EMO szolgálat a Glorietten – 2014. március 1, 8, 15/22.

Ezen túl pedig alkalmas istentiszteleti helyszín felkutatása.

 1. Gyülekezeti Nyilas Misi program kiteljesítése

2013-ban 66 csomag készült, ami nagyon szép eredmény.

Javasoljuk 2014-ben is megrendezni ezt a programot.

 1. Testvérgyülekezetek és intenzívebb kapcsolatok

Döntöttünk arról, hogy idén mindenképpen aktivizálnunk kell a testvér-gyülekezeti kapcsolatainkat. Elfogadtuk, hogy nem tudunk minden évben mindenkihez menni és mindenkit fogadni, így egyik évben, egyik, másik évben másik lehetőséggel élnénk. Idén a rimaszombati, aranyosgerendi és a marosvásárhelyi gyülekezet lehet soron.

Össze kell írni az érintett gyülekezeteket, a kontakt információkat is. A fizikai látogatásokon túl az állandó (akár emailes, akár leveles) kapcsolat tartására kell törekedni. Megfontolandó egy nehéz sorsú anyaországi gyülekezet felkarolása is.

 1. Két diakóniai vasárnap

Istentiszteletünk keretében a diakóniai témára kellene fókuszálni február 2-án, a szeretetszolgálat vasárnapján, illetve július 13-án a diakónusok vasárnapján.

 1. Szeretethíd 2014. május 16-17

Idén is részt veszünk a Szeretethíd szolgálatban.

A tavalyi szolgálat megismételhető: AGA, szemétszedés, de más is elképzelhető.

 1. Nyári napközis tábor gyerekeknek

Lesz nyári napközis tábor, 2014. július 28-augusztus 1. Párhuzamosan két csoportnak (ovisok, iskolások).

 1. Gyülekezeti csendes napok

Lesz, 2014. július 18-20.

 1. Egynapos kirándulások

Megfontolandó a különböző alkalmak résztvevőinek (baba-mama kör, KK-sok), korosztályok (ifi, idősebbek), egy napos kirándulásainak szervezése. Ennek előnye, hogy közös esemény, viszont költség és szervezési vonzata kisebb.

 1. Hittan-erkölcstan beiratkozási kampány

Hittan-beiratkozási kampány, április

 1. 1%-os kampány

Már januártól hirdetni kell mindkét 1%-ot.

 • önadózóként (határidő: 2013. május 20.),
 • munkáltatói adó megállapítás során (határidő: 2013. január 31.),
 • egyszerűsített adóhatósági adó megállapítás során (határidő: 2013. február 15.).
 1. Advent

Az advent sűrű volt, de minden eleme jól sikerült. Idén is meg kell szervezni a Nyilas Misi-dobozkészítést, az adventi koszorú-készítést, a Nyilas Misi-doboz átadást a gyermekek karácsonyán, az adventi vásárt, az őrbottyáni látogatást.

 1. Őrbottyáni lakók látogatása

Tavasszal ismét gyülekezetünkbe látogatnak az őrbottyáni fogyatékos testvéreink. Ennek jó volna minél előbb az időpontját egyeztetni velük.

 1. Textus-kiosztás

Működik.

 1. 5 napos evangelizáció – 2014. június 2-7, Takaró Tamás

Fontos esemény, jól elő kell készíteni és meg kell szervezni.

 1. Keresztkérdések tanfolyam és bibliaóra – tavasszal, illetve egész évben

Folytatódik idén is pénteki KK bibliaóránk, amely a legnépesebb ilyen alkalmunk. Továbbá ősszel is lesz 10 alkalmas tanfolyam, amely a gyülekezetépítés fontos eseménye.

 

Gyülekezeti naptár - 2014

Január 11.

Szolgálattevők csendesnapja

Január 20-24.

Ökumenikus imahét

Február 1.

Presbiteri gyűlés - költségvetés

Február 2.

Szeretetszolgálat vasárnapja

Március ?

Börtönmissziós vasárnap

Április 1.

VÁRUNK húsvéti szám - lapzárta

Április 13.

Virágvasárnap, VÁRUNK húsvéti szám megjelenés

Április 18-21.

Nagypéntek-Húsvét

Április

Hittan-beiratkozási kampány

Április ?

Őrbottyáni fiatalok látogatása

Május

EMO a Glorietten

Május 16-17

Szeretethíd

Május 24

Református Világtalálkozó, Debrecen

Május 15.

VÁRUNK pünkösdi számának lapzártája

Június 2 és 7 között, 5 nap

Evangelizáció

Május 29.

Áldozócsütörtök

Június 8-9.

Pünkösd

Április 30.?

VÁRUNK pünkösdi számának lapzártája

Május 20.

1%-határidő

Június

Kossuth téri gyermektáborok

Július 13.

Diakónusok vasárnapja

Július 18-20.

Gyülekezeti csendesnapok

Július 28-Augusztus 1.

Gyermekek napközi tábora

November 29.

Adventi koszorú készítés

November 30.

Advent első vasárnapja

December ?

Őrbottyáni fiatalok látogatása Őrbottyánban

December ?

Adventi vásár

December 14.

Gyermekkarácsony – a Nyilas Misi dobozok átadásával

December 15.

Idősek és magányosok karácsonya

December 25-26.

Karácsony

December 27.

Imadélelőtt