Áprilisban járt nálunk a Magyar Református Egyház Tiszántúli Egyházkerület Cigánymissziója, Debrecenből. A vezető lelkésznő és két fiatal cigány ember számoltak be az ottani missziós munkáról, valamint tettek bizonyságot Krisztusban megváltott életükről. Ezután a MRE Cigánymissziós Központja vezetője Dani Eszter mutatta be az Egyház cigánymisszióját.

Engem és férjemet megérintett a téma, hiszen férjem börtönmissziós tagként találkozik rendszeresen kereső, megváltásra vágyó cigányemberekkel(nekik tart bibliaórákat), én pedig gyermekotthonokban és kézműves foglalkozások révén kerülhettem velük több alkalommal kapcsolatba.

A látogatást követően felkerestük Dani Esztert, aki meghívott minket egy május végi Alternatív Cigánymissziós Konferenciára Mályiba, Miskolc mellett, a Tiszán-túli Református Egyházkerület Konferenciaközpontjába.

Addig is volt már tapasztalatunk cigány emberekkel – s valljuk be, testvérek, jó látni a megtért, bizonyságtevő cigányembert a templomban néhány percre, de az utcán, intézményekben, az életben sok fenntartásunk van velük kapcsolatban. Hiszen vagy a politikából, vagy a rendőrségi hírekből van információnk róluk, s hétköznapi találkozásaink nem mindig a legkellemesebbek velük. Mi is hasonló érzésekkel, de kíváncsisággal is mentünk a konferenciára. Szeretnénk többet tudni erről az évszázadok óta velünk élő népcsoportról. Megismerni gondolkodásukat, valódi kultúrájukat, az eddigi missziós eredményeket – látni mibe, hol tudnánk bekapcsolódni, s az eddigi szolgálatainkat, munkánkat, hogyan tudná segíteni mindaz, amit hallunk, megtudunk.

A konferencián láthattunk egy filmet, a göncruszkai, vilmányi és hejcei lelkipásztor, Sohajda Levente kezdeményezéséről. A gyülekezet méhészetében folyó önkéntes munkával a falu alternatív iskolájának fenntartását támogatják a gyülekezet tagjai. Ebben az intézményben egyharmad-egyharmad részben tanulnak roma, nevelőszülői gondoskodásban élő, illetve nem roma gyerekek. A kis létszámú osztályokban nagy hangsúlyt kapnak a személyközi kapcsolatok, a tantervre nézve pedig az angol nyelv, a zene és a sport. A Talentum iskolába először csupán hat gyermeket írattak be, most pedig már két első osztályt kell indítani. További terveiket meghatározza, hogy a felső tagozatban is a lehető legjobb oktatást kapják a gyermekek. (http://www.youtube.com/watch?v=WOPVdp0WKPQ)

Szociológus, teológus, mentálhigiénés szakember, ökumenikus segélyszervezet munkatársa előadásain sok ismeretet szerezhettünk, melyek újdonságot is jelentettek a cigányságról. Mennyire más az ő hitviláguk! Integrációjuk, vagy épp lakókörnyezetükben való életkörülményeik kialakítási lehetőségeinek problémáiról Konkrét történeteket hallottunk segítőktől, hogyan próbáltak évekig kísérni családokat. S hogy a segítőmunka közben óhatatlanul felbukkanó lelki terhek sokszor a segítők önző indíttatására, vagy saját probléma megoldására irányulhat. Ezért nagyon fontos lenne a szupervízió/lelkigondozás ebben a szolgálatban. Sajnos ennek nincs bevált gyakorlata Magyarországon, ezért sokan kiégnek, csalódnak, megbetegszenek lelkileg.

A jelenlévő érdeklődők közül többen lelkészként, önkéntesként már végeznek cigánymissziós szolgálatot. Így munkájukhoz szeretnének ismeretet gyűjteni – jobban megismerni a cigányságot. Vidéken, sok településen van nyitottság az önkormányzatok részéről, hogy segítsék a gyülekezetek pasztorációs munkáját, hiszen ennek eredményei az egész közösség számára lehetnek gyümölcsözőek. Főleg a gyermekeknél lehet elkezdeni a keresztyén nevelést. Rajtuk keresztül lehet a családok életével megismerkedni, segíteni nekik – így idővel a szülőket is bevonni a gyülekezetekbe. Sok jó emberi-testvéri kapcsolatra találtunk, melyeket érdemes lenne ápolni, hogy egymást tudjuk segíteni, bíztatni. Egy nagyon jó példa a cigánymisszióra Jándról: http://www.youtube.com/watch?v=DC4Sxg3WWx8

http://www.youtube.com/watch?v=gz7Zlsa_ULE

  1. P. Ágnes